Начало

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН

На 07 юни 2018 г.  в НЧ „Селски будилник -1906“ с. Зетъово, община Чирпан се проведе информационна конференция, която е част от планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЧИРПАН“ .

 Село  Зетьово беше избрано от екипа ни за домакин на събитието, тъй като през изминалия програмен период 2007-2013 г. по Програма за развитие на селските райони, ЛИДЕР и МИГ Чирпан там бяха успешно реализирани три проекта от публични и частни бенефициенти.

Pages