Начало

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

Приключи приема на проекти по Първа покана към СМР на МИГ Чирпан

В периода на приема 03.08.2012 г. – 10.09.2012 г. в офиса на МИГ Чирпан постъпи едно заявление за подпомагане. Проекта е по мярка 121 ”Модернизиране на земеделските стопанства”.

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

Проведоха се поредните обучения на екипа на МИГ и местни лидери

През периода 14 – 21 май 2012 г. се проведоха следните обучения заложени в дейностите на МИГ Чирпан:
- Дейност 5, Задача 5.1. Обучение на местни лидери за придобиване на знания за СМР;
- Дейност 5, Задача 5.2. Обучение на местни лидери за придобиване на умения за разработване на проект и подготовка на пакет от документи за кандидатстване по СМР;
- Дейност 5, Задача 5.3. Обучение на местни лидери от уязвими групи за придобиване на знания за СМР;

Обновяване на църквата „Св. Георги” в с. Изворово

Обновяване на църквата „Св. Георги” в с. Изворово

В село Изворово са готови да работят за обновяване на църквата „Св. Георги”. Това стана ясно при провелата се информационна среща между жителите на селото с представители на МИГ Чирпан.

Екипа на МИГ Чирпан посети с. Ценово

Екипа на МИГ Чирпан посети с. Ценово

Информационна среща за възможностите за кандидатстване по мерките в СМР на МИГ ЧИРПАН се проведе на 3 май в с. Ценово, община Чирпан.

Проведоха се обучения на екипа на МИГ

Проведоха се обучения на екипа на МИГ

На 23, 24, 27 и 28 април 2012 г. се проведоха обучения на екипа , ангажиран в прилагането на СМР.

Дейност 3, задача 3.1 Обучение за сработване на основния екип по прилагане на СМР.

Дейност 3, задача 3.2 Обучение на членовете на УС на МИГ и основния екип за придобиване на знания по мерките от стратегията , във връзка с прилагането и участието в Комисията за избор на проекти.

Престоят обучения за придобиване на знания за оценяване на проекти и обучения на местни лидери.

 

Пресконференция на МИГ Чирпан

Пресконференция на МИГ Чирпан

На 27 април, в 10.30 часа в голямата зала на Община Чирпан се проведе пресконференция на МИГ Чирпан на тема „Възможности за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан”. В пресконференцията взеха участие Изпълнителният директор на МИГ, г-н Димитър Маринов, г-жа Керка Гъчева – технически сътрудник и Борислав Колев-експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие.

 

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

През периода 02 - 12 април 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в селата Зетьово, Златна ливада, Държава, Гита, Осларка, Димитриево и Рупки.
Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.
Срещите протекоха при следния дневен ред:
1. Регистрация на участниците.

Информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище

Информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище

На 17 и 19 април 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище. Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.

 

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

На 27 март 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в селата Свобода, Яздач, Малко Тръново и Винарово.
Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.

Срещите протекоха при следния дневен ред:

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

На основание заповед №3/08.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Чирпан” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерт-оценители за участие в Комисия за оценка на проектни предложения подадени към МИГ Чирпан, прилагаща Стратегия за местно развитие по Ос 4, ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Pages