Начало

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Подписаха се първите договори към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

Покана

Покана

 

СНЦ „МИГ Чирпан” кани кандидатите, подали проекти по Трета покана към СМР, членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан и представители на местните медии на публична сесия за отваряне на входираните проектни предложения. Сесията ще се проведе на 10.09.2013 г. от 11.00 часа в офиса на МИГ Чирпан, Общинска администрация, ет. 4, ст.№ 9

Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

 

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

 

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

05.07.2013

Първи проект към СМР на МИГ Чирпан одобри ДФ „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Получателят на безвъзмездната финансова помощ е Община Чирпан с проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан”. Стойността на проекта е 97 786,97 лева. Предстои подписване на договор за финансиране между ДФ „Земеделие”, Община Чирпан и МИГ Чирпан.

 

Публичен дебат

Публичен дебат

 

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните, съвместно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ ще проведе публичен дебат в община Чирпан, гр. Чирпан на 28.05.2013 г. в хотел „Водопада“, гр. Чирпан от 14.00 ч.

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

 

Посещението с практическа цел се проведе в периода от 26 до 29 април 2013г. на територията на МИГ Алтра Романя в Италия.

Групата от 12 представители на МИГ Чирпан участва в поредица от срещи, разговори и дискусии посветени на темата за развитието на бизнес на село и ролята на МИГ в управлението на територията „отдолу нагоре”.

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан”

До

 Членовете на колективния върховен орган

 на СНЦ „МИГ Чирпан”

Покана за  свикване на Общо събрание на  СНЦ „МИГ Чирпан”

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението,  има удоволствието да Ви покани на редовно Общо събрание, което ще се проведе в офиса на МИГ Чирпан, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван” № 9  на 15 март 2023 г. /сряда/ от 15.00 часа, при следния дневен ред:

Покана до всички заинтересовани страни

Покана до всички заинтересовани страни

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

Pages