Начало

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

 

Пътуване с практическа насоченост в Италия

Пътуване с практическа насоченост в Италия

 

Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

Обмен на добри практики по програма ЛИДЕР между МИГ Чирпан и Местни инициативни групи от о. Крит, Гърция

 

Посещението с практическа насоченост се проведе в периода от 28 май 2014 г. до 01 юни 2014 г. на остров Крит, Гърция. В него взеха участие административният екип на МИГ Чирпан и членовете на Управителния съвет.

Нови успехи за МИГ Чирпан

Нови успехи за МИГ Чирпан

 

Днес 14.05.2014 г. бяха одобрени три нови проекта предложени от Местна инициативна група Чирпан.Щастливите бенефициенти са НЧ "Отец Паисий-1903" с. Средно градище с проект по мярка 323"Опазване и подобряване на културното наследство" и община Чирпан с два проекта по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места".

Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

 

С финансиране по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан, фирма ЕТ "СИАМ - АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ" ще закупи едно пони, девет коня - порода каракачанска и каручка. Проектът е одобрен от ДФ"Земеделие" на 15.04.2014 г.

Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

На 14.04.2014 г. ДФ „Земеделие” одобри пореден проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан. Проектното предложение е на стойност 195 453,67 лв. Бенефициентът ЗП Румен Кехайов ще получи финансиране по мярка 121"Модернизиране на земеделскитет стопанства"

Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

 

Сключено е допълнително споразумение № 50-146 от 28.01.2014 г. към договор № 50-146/13.10.2011г. между МИГ Чирпан, Министерство на земеделието и храните, и Държавен фонд Земеделие за следното:
Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия, но не по-късно от 30.06.2014 г.

Приключи Трети прием на проекти

Приключи Трети прием на проекти

 

Pages