Начало

Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

 

Членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Чирпан” участваха в работна среща със свои колеги от Австрия.
По време на пътуването до територията на МИГ „Елсбере Виенервалд” - Австрия, осъществено в периода 7 – 11 юни 2015 г. от Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител организира и проведе следните дейности за групата МИГ Чирпан:

Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан” съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението има удоволствието да ви покани на Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе в малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 14 април 2015 г. /вторник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

П о к а н а

П о к а н а

 

П О К А Н А

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да се представи напредъка по прилагане на Стратегията на територията.

Информационната среща ще се състои на 25 март 2015 г. в Голяма заседателна зала на Община Чирпан, етаж 1. Начален час 13.00 часа.

Заповядайте!

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение

 

ПГСС гр. Чирпан удължава срока за набиране на кандидати за обучение по курс "Трайни насаждения" до 13.03.2015 г.

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

 

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

ПГСС гр. Чирпан набира кандидати за обучение

 

ОБЯВА

ПГСС ГР. ЧИРПАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ ПО ДОГОВОР №34/1/1110822:

„Устойчиво управление на земеделската земя“ – 30 часа – брой курсисти 10.
Начало на курса – 23.02.2015 г.; Край на курса – 27.02.2015 г.
Срок за набиране на кандидати – 21.01.2015 г. - 20.02.2015 г.;

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

Фолклорната магия, наследена от предците, живее в детските сърца!

 

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

Pages