Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

Участие на членовете на управителния съвет на МИГ Чирпан в работна среща със свои колеги от Австрия

 

Членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Чирпан” участваха в работна среща със свои колеги от Австрия.
По време на пътуването до територията на МИГ „Елсбере Виенервалд” - Австрия, осъществено в периода 7 – 11 юни 2015 г. от Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител организира и проведе следните дейности за групата МИГ Чирпан:

В първия ден членовете на УС на МИГ Чирпан участваха в среща-разговор с г-н Michael Gansch – Лидер Мениджър (Директор) на МИГ „Елсбере Виенервалд”, на която беше представена територията и прилагането на СМР – особености, приоритети и добри практики.

През втория и третия ден бяха посетени:

- Къща за гости и земеделска ферма, отглеждаща животни и типичното за района дърво-брекина (Sorbus torminalis), чийто плодове, цветове и дървесина намират приложение в производството на различни храни, напитки, бижута и предмети от дърво; Дискусия на тема: „Работа в мрежа и интегриран туристически продукт с марката на територията”;

- Среща-разговор с кмета на община Микебах – г-н Йозеф Шворволне; Дискусия на тема: „Публичната власт в помощ на местното население и работа в мрежа”;

- Посещение на Земеделски Колеж с животновъдна база, мандра и стопански двор със селскостопанска механизация; Среща-разговор с Директора на училището и представяне на многобройните дейности, осъществявани в рамките на учебния план и в извънучебно време. Дискусия на тема: „Младите хора в земеделието и ролята на образованието за професионалната реализация на младежите в селските райони”;

- Посещение на община Нюленгбах, неформална среща с представители на местната власт и общински съветници;
- Посещение на седалището на МИГ „Елсбере Виенервалд” в община Нюленгбах;

- Среща- разговор с екипа и Председателя на УС на МИГ „Елсбере Виенервалд”;

- Презентация на дейностите, осъществени с участието на екипа на МИГ, местната власт и предприемачи от територията и посещение на общински обекти реализирани с проекти по ЛИДЕР;

- Среща-разговор с г-н Матиас Завиковски – Регионален Мениджър на Elsbeere Wienerwald и презентация на тема „Устойчиво развитие на селските територии,използването на възобновяеми източници на енергия и прилагането на енергоспестяващи стратегии и методи”;

- Посещение на обекти, осъществени по проекти към МИГ: старчески дом, реставрация на средновековен замък, общинска станция за зареждане на електромобили и др.

Посещението в Австрия и срещите и разговорите на територията на МИГ „Елсбере Виенервалд” се оказа ползотворно и за двете страни. По време на заключителната среща бяха обсъдени идеи за съвместни проекти за сътрудничество между двете МИГ в програмния период 2014 – 2020 г.