Пътуване с практическа насоченост в Италия

Пътуване с практическа насоченост в Италия

 

Посещение с практическа насоченост се проведе в периода от 19.06.2014 г. до 23.06.2014 г. в Италия. Групата се състоеше от членовете на екипа на Местна инициативна група Чирпан и бенефициенти подали заявления за подпомагане към Стратегията за местно развитие на МИГ. Целта на посещението бе споделяне на опит между екипите на МИГ Чирпан и МИГ Golem от Италия, и обмен на добри практики с местни предприемачи и бенефициенти по мерки на ПРСР.
Участниците се срещнаха с представители на МИГ Golem и се запознаха с местни предприемачи и бенефициенти по проекти подадени към МИГ, с които обмениха опит и идеи. Екипът на МИГ Golem представи своята дейност и реализираните до момента проекти. Местните предприемачи споделиха своя опит, проблемите и трудностите, които са срещали и преодолявали, за да развият успешен бизнес на село. Те представиха пред гостите от България нагледно своите дейности и отговаряха подробно на всички въпроси, които им бяха зададени във връзка с реализирането на проекти към МИГ.
Обектите на бенефициенти, които групата посети са:
- Животновъдна ферма, в която трето поколение земеделци развиват разнообразни селскостопански дейности; свинеферма и кравеферма, обработка на площи и стопанисване на пасища, млекопроизводство и преработка. Най-новата придобивка на фермата е мощна инсталация за биогаз, изградена чрез финансиране по няколко проекта към МИГ и ПРСР;
- Ферма за отглеждане на кози с база за селски туризъм, модерна техника за млеконадой и преработка, малка мандра за козе сирене и магазин за продажба на произведените на място продукти;
- Туристическа пътека за еко туризъм водеща до различни културно-исторически забележителности на територията на МИГ Golem. Пътеката се състои от пет части, две от които са създадени чрез финансиране по проект към МИГ;
- Планински остров (Монте Изола) в средата на Езерото Изео, с множество църкви, еко-пътеки, велосипедни маршрути и места за отдих и спортове на открито, като някои от обектите са резултат от проекти финансирани по ПРСР.
Посещението премина изключително успешно. Като доказателство за това е големият проявен интерес от страна на участниците към представените им добри практики и споделените идеи за бъдещо сътрудничество и съвместни проекти.