Публична покана - Доставка и монтаж на оборудване на зала и сцена на НЧ „Селски будилник 1906” с. Зетьово”