Публичен дебат

Публичен дебат

 

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните, съвместно с Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ ще проведе публичен дебат в община Чирпан, гр. Чирпан на 28.05.2013 г. в хотел „Водопада“, гр. Чирпан от 14.00 ч.