Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

Проект за развитие на конен туризъм ще се финансира по Мярка 311

 

С финансиране по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан, фирма ЕТ "СИАМ - АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ" ще закупи едно пони, девет коня - порода каракачанска и каручка. Проектът е одобрен от ДФ"Земеделие" на 15.04.2014 г.