Приключи Трети прием на проекти

Приключи Трети прием на проекти

 

На 10 септември/вторник/, в офиса на МИГ Чирпан, се състоя публична сесия за отваряне на проектни предложения по Трета покана към Стратегията за местно развитие. Двадесет и осем са входираните заявленията за подпомагане, а кандидатите са земеделски производители, фирми, неправителствени организации, учебни заведения, читалища и Община Чирпан.
Подадени са проекти към всички осем мерки за подпомагане, заложени в Стратегията. След края на сесията стана ясно, че общата им стойност е 2 357 194.00 лева.
От началото на прилагане на Стратегията, което започна през месец октомври 2011 година, в МИГ Чирпан са подадени общо тридесет и осем заявления, консултирани са над 150 потенциални бенефициенти, отворени бяха три приема.