Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

 

На 30 септември 2015 г. МИГ Чирпан приключи изпълнението на Договор № РД50-146/13.10.2011 г. по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.

Четиридесет и два финансирани от ДФ „Земеделие” проекта, усвоена субсидия в размер на 2 988 090.00 лева. Изпълнена на 95% Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан”.

Три години неуморен труд за всички нас, за да спечелим вашето доверие. Да докажем, че нещата могат да се случват, ако има воля, добра комуникация и познаване на проблемите и нуждите на местната общност. А местната общност, това сте вие, нашите настоящи и бъдещи бенефициенти. Не малка е заслугата и на хората, които ни подкрепяха в нашата работа: членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан и Управителния съвет, Ръководството на Община Чирпан, Общински съвет Чирпан, експертите от Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.

Ние няма да спрем дотук. МИГ Чирпан подаде за одобрение в МЗХ през месец септември проект по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 г. на стойност 48485.75 лева. Реализацията на този проект ще даде възможност да се разработи новата Стратегия за местно развитие на МИГ Чирпан, програмен период 2014-2020 г.

Благодарим ви за доверието и доброто партньорство!

Административен екип на МИГ Чирпан:

Деляна Николова – Изпълнителен директор
Борислав Колев – Експерт
Мирослава Радевска – Експерт
Таня Петрова – Счетоводител
Керка Гъчева – Технически сътрудник