Предстоящи обучения

Предстоящи обучения

 

На 13, 14 и 15 август 2013 г., МИГ Чирпан и България Трейнинг организират обучения на тема „Изграждане на капацитет за успешно управление на проекти” и „Придобиване на знания за правилното прилагане на Закона за обществените поръчки, при изпълнение на проекти по СМР на МИГ Чирпан”, които са част от предвидените дейности за обучение на местни лидери за 2013 г.. Участници ще са бенефициенти, подали заявления към СМР или сключили договори за финансиране, както и такива прилагащи ЗОП (Закон за обществените поръчки), при изпълнение на проекти