Пореден проект по подхода „ЛИДЕР” финансиран към Стратегията на Местна инициативна група (МИГ) Чирпан стартира изпълнение. Кмета на Община Чирпан Кичка Петкова извърши церемонията по първа копка

Пореден проект по подхода „ЛИДЕР” финансиран към Стратегията на Местна инициативна група (МИГ) Чирпан стартира изпълнение. Кмета на Община Чирпан Кичка Петкова извърши церемонията по първа копка

20.09.2014

На 18.09.2014 г. в с. Зетьово, общ. Чирпан се състоя първа копка, с която беше дадено началото на реализацията на проект „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк с. Зетьово” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, ПРСР 2007-2013 г. Бенефициент е Община Чирпан, а инвестицията е на стойност 127 458.24 лв. Общината е подписала 12 на брой договори за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан. Общата стойност на проектите е 1 306 981.23 лв.
Екипът на МИГ Чирпан стана съпричастен с радостта на Кмета на с. Зетьово Йордан Николов, който е един от първите активни участници в дейностите предхождали създаването на Стратегията на МИГ Чирпан.