Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Пореден одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

На 04.04.2014 г. ДФ „Земеделие” одобри проект по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" на "Професионална гимназия по селско стопанство" - гр. Чирпан, подаден за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан. Проектът е на стойност 99 642.78 лв. и предвижда провеждане на следните курсове:
- „Растениевъдството – традиции и иновации” – продължителност 150 часа;
- „Трайни насаждения” – продължителност 150 часа;
- „Устойчиво управление на земеделската земя” – продължителност 30 часа;
Предстои подписване на тристранен договор за финансиране на проекта.