Покана

Покана

 

МИГ Чирпан кани всички бенефициенти към Стратегията за местно развитие, местни лидери, представители на бизнеса, земеделски производители, представители на читалища, неправителствени организации, общински съветници, граждани и медии на Информационно събитие. Същото има за цел да запознае обществеността с изпълнените проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан.
Информационната среща ще се състои на 12 август 2015 г. в гр. Чирпан, зала „Димитър Данаилов” на НЧ „Пейо К. Яворов 1867”. Начален час 11.30 часа.

Заповядайте!