Покана до всички заинтересовани страни

Покана до всички заинтересовани страни

На 12 февруари 2013 г. (вторник), в конферентната зала на хотел „Водопада“, гр. Чирпан, ул. Антон Иванов 1 от 11:00 ч. ще се проведе информационен семинар от Министерство на земеделието и храните, съвместно с фирма Интермедиа ООД и МИГ Чирпан по повод "Представянето на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР” и „Възможности за кандидатстване по проекти от мерките по ос 4 Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Целта на този семинар е хората да поемат инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им, да мислят как и с какво може да се направи привлекателно за живеене и работа всяко населено място. Когато всички участват в планирането и вземането на решения “отдолу-нагоре” ще се постигне истинска регионална свобода на действие, решени местни проблеми и реално развитие за един по-добър живот в родния край.
Поканени са всички заинтересовани страни да присъстват на семинара.