Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

Одобрен първи проект за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан

05.07.2013

Първи проект към СМР на МИГ Чирпан одобри ДФ „Земеделие” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Получателят на безвъзмездната финансова помощ е Община Чирпан с проект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на Домашен социален патронаж – Чирпан”. Стойността на проекта е 97 786,97 лева. Предстои подписване на договор за финансиране между ДФ „Земеделие”, Община Чирпан и МИГ Чирпан.