Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

Нов одобрен проект към Стратегията за местно развитие

 

На 14.04.2014 г. ДФ „Земеделие” одобри пореден проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан. Проектното предложение е на стойност 195 453,67 лв. Бенефициентът ЗП Румен Кехайов ще получи финансиране по мярка 121"Модернизиране на земеделскитет стопанства"