Нови успехи за МИГ Чирпан

Нови успехи за МИГ Чирпан

 

Днес 14.05.2014 г. бяха одобрени три нови проекта предложени от Местна инициативна група Чирпан.Щастливите бенефициенти са НЧ "Отец Паисий-1903" с. Средно градище с проект по мярка 323"Опазване и подобряване на културното наследство" и община Чирпан с два проекта по мярка 322"Обновяване и развитие на населените места".