МИГ Чирпан проведе две информационни конференции през месец февруари и март. Повече от сто души се включиха в информационните събития, които имаха за цел да се популяризира процеса на разработка на новата Стратегия.

МИГ Чирпан проведе две информационни конференции през месец февруари и март. Повече от сто души се включиха в информационните събития, които имаха за цел да се популяризира процеса на разработка на новата Стратегия.

 

Снимки 

https://www.facebook.com/466653790087196/photos/pcb.976991279053442/976989425720294/?type=3&theater