МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

МИГ Чирпан посети свои колеги от МИГ Алтра Романя, Италия

 

Посещението с практическа цел се проведе в периода от 26 до 29 април 2013г. на територията на МИГ Алтра Романя в Италия.

Групата от 12 представители на МИГ Чирпан участва в поредица от срещи, разговори и дискусии посветени на темата за развитието на бизнес на село и ролята на МИГ в управлението на територията „отдолу нагоре”.

По време на посещението представителите на МИГ Чирпан се запознаха с принципите на действие и целите в работата на МИГ Алтра Романя. Бяха посетени конкретни фирми за преработка и ферми, работещи според заложените в СМР на МИГ Алтра Романя приоритети, а именно: селски туризъм, производство и сертифицирани на типичните за региона продукти, диверсифициране на земeделските производства и развитие на мултифункционални ферми.

Домакините от Италия представиха ролята на МИГ «Алтра Романя» в развитието на територията на принципите «от долу нагоре» и «учене чрез правене» както и за стимулирането на местните производители да работят не само за развитието на своя собствен бизнес, а най-вече за развитието на територията като цяло. Всеки икономически субект от територията на МИГ «Алтра Романя» насочва развитието на своя бизнес към създаването на един общ продукт наречен «територия».

Запознахме се нагледно с примери за успешно публично-частно партньорство, както и с добрите практики в развитието на селския туризъм.

По време на посещението разговаряхме с президента на МИГ «Алтра Романя», представители на община Чивителла ди Романя и местни предприемачи.

Основният лектор по време на срещата-обучение бе г-н Фаусто Фаджоли – земделски производител, предприемач, Маркетинг директор в МИГ „Алтра Романя”. Той представи пред членовете на МИГ Чирпан аргументи, в доказателство на тезата, че МИГ-ът е инструмент, който помага на местните производители и предприемачи да реализират продукцията си, а на жителите предоставя възможност да участват активно в управлението на територията, която населяват. Г-н Фаджоли подкрепи с нагледни примери теорията, че МИГ помага както директно така и индиректно на развитието на местните предприемачи и земеделски производители, независимо дали става въпрос за финансиране на одобрените проекти или за цялостна реклама, маркетинг и промотиране на територията пред Европа и света.

Посещението премина успешно. Като доказателство за това са многобройните идеи и предложения за бъдещи съвместни проекти както между двата МИГ, така и между общините и НПО на територията им.