МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

МИГ Чирпан обявява нов прием на проектни предложения

 

На основание изменение на Наредба №23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., чл. 10, ал. 3 и ал. 4, МИГ Чирпан обявява пореден Седми прием на заявления за подпомагане към Стратегията за местно развитие. Приемът ще започне от 25.08.2014 г. и ще продължи до 09.09.2014 г. по следните мерки: 123, 311, 312, 321, 322 и 323. Повече информация може да намерите в поканите за прием по съответните мерки публикувани на интернет страницата на МИГ Чирпан.