КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

КИП одобри подадените Заявления по Втора покана на МИГ Чирпан

Комисията за избор на проекти по Втора покана на МИГ Чирпан заседава на 13 декември 2012 г. В нея взеха участие членове на УС на МИГ и външни експерти. За гласуване бяха внесени осем Заявления за подпомагане към Стратегията на МИГ Чирпан преминали техническа оценка. На заседанието присъстваха и външните оценители, които изложиха своите аргументи за поставените оценки на проектните предложения. Комисията за избор на проекти (КИП) одобри заявления на обща стойност 698 671,72 лева. Предстои МИГ да внесе в ОД на ДФ”Земеделие” класираните Заявления.