Информационни срещи/семинари за популяризиране процеса на разработка на Стратегията - 19 и 22 февруари 2016 г.

Информационни срещи/семинари за популяризиране процеса на разработка на Стратегията - 19 и 22 февруари 2016 г.

 

Снимки

https://www.facebook.com/466653790087196/photos/pcb.967666899985880/967666126652624/?type=3&theater