Индикативен график за прием на проектни предложения за 2018 г.