Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

Втори одобрен проект към Стратегията на МИГ Чирпан

 

ДФ „ Земеделие” одобри проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Община Чирпан, подаден за финансиране към Стратегията на МИГ Чирпан. Проектът е на стойност 157 674,74 лв. и предвижда подобряване състоянието на едно от главните пешеходни направления в града – тротоарно направление по бул.” Г. Димитров”/ от парк „Теньо Стоилов” до МБАЛ Чирпан/. Ремонтните дейности включват демонтиране на съществуващата тротоарна настилка и улични бордюри и монтаж на нови такива. Всички зелени площи по тротоарното направление ще бъдат отделени с градински бордюри. Предстои подписване на тристранен договор за финансиране.