Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

Важно съобщение за бенефициентите по стратегията за местно развитие

 

Сключено е допълнително споразумение № 50-146 от 28.01.2014 г. към договор № 50-146/13.10.2011г. между МИГ Чирпан, Министерство на земеделието и храните, и Държавен фонд Земеделие за следното:
Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия, но не по-късно от 30.06.2014 г.